آخرین نسخه دیسکی مقالات

بازار نسبتا مناسب

چند روزی است که بازار روزانه 10 هزار واحد رشد می کند اما خریداران هنوز اعتمادی به بازار ندارند. نگاه کارگزاری مفید به نظرم کاملا درست و محتمل است. تاریخ : 16-08-1402