چرا ارزش معاملات و ورود پول اشخاص حقیقی مهم است؟

در تصویر زیر وقتی از اوایل اسفند 1401 تا اواخر اردیبهشت 1402 ارزش معاملات بالای 10 همت رفته است و همزمان با آن اشخاص حقیقی در سمت خرید ظاهر شدند. قیمت سهام شرکت ها شروع به رشد می کنند. برای همین ارزش معاملات و خرید اشخاص حقیقی مهم ترین فاکتور من در بازار سهام است. برای شما مهم ترین فاکتور برای ورود به بازار سهام چیه؟؟

البته این روزها که بازار کاملا در رکود به سر میبره و پرنده ای هم پر نمیزنه… ارزش معاملات 22 مهر 1402 تقریبا شد 3 همت.

ارسال دیدگاه