چند کلمه ای از ال بروکس

حرف های ال بروکس که خواندنش خالی از لطف نیست.

من فکر میکنم هرکس که معامله کردن رو در بازار های مالی مانند بورس ، فارکس و… شروع می کند. برای چندین سال پول از دست خواهد داد. شما در حال انجام دادن کاری هستید که بسیار پول ساز است. شما در معامله کردن (ترید) با افراد باهوش رقابت می کنید. اساسا این یک بازی جمع صفر است یعنی سود هرکس به معنی ضرر کردن کس دیگری است. شما باید از افراد بسیار باهوش پولشان را پس بگیرید و افراد باهوش هم دقیقا همین قصد را دارند که پول شما را از دستتان بگیرند. و قرار است آن ها برنده این بازی باشند و شما بازنده! اما اگر نظم داشته باشید، مراقب باشید و یاد بگیرید چطور هدفمند رفتار کنید و سعی کنید حریص نباشید. در معامله خود استاپ و تارگت داشته باشید. منظور همان داشتن هدف در معامله است. در آن صورت اعتقاد دارم که موفق خواهید بود.

ارسال دیدگاه