بازار رکودی به اخبار هیچ اهمیتی نمی دهد

به عنوان مثال وقتی یک شرکت همانند فولاد مبارکه اصفهان در کدال افشای الف میزند و خبر از راه اندازی فاز اول نیروگاه سیکل ترکیبی می دهد. بعد از بازگشایی مجدد سهم، هیچ واکنشی در قیمت سهام مشاهده نمی شود و با قیمت صفر تابلو به کار خود ادامه می دهد. حال به نظر شما اگر این خبر در سال 1399 که بازار سرمایه کاملا در رونق به سر میبرد می آمد چه اتفاقی در قیمت سهام می افتاد؟؟ مطمئنا ما شاهد واکنش مثبت در قیمت سهام میبودیم.

جالب اینکه گزارش های 6 ماهه شرکت ها که این روزها در کدال بارگذاری میشوند و برخی سهم ها سود های بهتر نسبت به 6 ماهه سال قبل ساخته اند اما باز انگار نه انگار…

تاریخ : 30 مهر 1402

ارسال دیدگاه