آخرین نسخه دیسکی مقالات

چند کلمه ای از ال بروکس

حرف های ال بروکس که خواندنش خالی از لطف نیست. من فکر میکنم هرکس که معامله کردن رو در بازار های مالی مانند بورس ، فارکس و… شروع می کند. برای چندین سال پول از دست خواهد داد. شما در ...

بازار ارزنده اما خریدار نیست

بازار ارزنده اما خریدار نیست

اینکه بسیاری از نماد ها این روز ها در بازار سهام در نقاط ارزنده هستند شکی در آن نیست. اما به دلیل نبود نقدینگی و بالا رفتن نرخ بهره کسی در سهام خریدی انجام نمی دهد. و بیشتر پول ها ...

نقطه زنی در بازار های مالی

یک ویدیوی آموزشی از آقای پیمان مولوی دیدم که در مورد نقطه زنی صحبت می کردند. به نظرم کاملا درست میگن. هیچ کس قادر نیست که بگوید در آینده (چه نزدیک، چه دور) قرار است چه اتفاقی بیفتد. و بازار ...