قوانین

قوانین و ضوابط سایت

کوتاه کردن هرگونه لینک غیرمجاز و  فایلهای غیرمجاز ، تخلف محسوب میشود و در صورت مشاهده اکانت کاربر بدون اخطار و بصورت کامل مسدود می گردد

کوتاه کردن لینک دانلود فایلهای غیر رایگان ایرانی و کپی رایت دار که موجب تضییع حقوق مولف و صاحب آن فایل میگردد غیرمجاز است و در صورت مشاهده اکانت کاربر خاطی مسدود خواهد شد

-کوتاه کردن لینکهای کوتاه شده اپیزو یا سایتهای کوتاه کننده دیگر مجاز می باشد

کوتاه کردن تو در تو غیزمجاز بوده و در صورت مشاهده اکانت کاربر خاطی مسدود خواهد شد

استفاده از لینک کوتاه شده در صفحات پاپ آپ و یا صفحاتی که توسط کاربر باز نشده باشد مجاز است

مشاهده هر گونه تخلف باعث مسدود شدن اکانت خواهد شد

.مدیریت میتواند در هر زمان نسبت به تغییر، تصحیح و افزودن قوانین اقدام نماید لذا کاربران باید همیشه قبل از کوتاه کردن لینک قوانین را بررسی نمایند